Renya livsmedelhygien

Vi hjälper er med livsmedelshygien i Helsingborg

Livsmedelshygien

Vi på Renya älskar att städa, oavsett om det gäller kontor, hushåll eller i livsmedelsindustrin. För dig som arbetar inom exempelvis styckeri, charktillverkning, grönsaksindustrin eller bageri i Helsingborg, Malmö eller någon annan stad i södra Sverige så kan du få hjälp av oss med både rengörings- och servicesystem. Renlighet inom livsmedel är extremt viktigt och det ställs därför höga krav på alla industrier som hanterar livsmedel. Vi erbjuder anpassade rengöringsprogram, besiktning och bakteriekontroller av hög kvalitet och som alltid genomförs av personal med erfarenhet, kompetens och utbildning.

En del i din verksamhet

Det är i de flesta fall vår personal som lämnar produktionslokalerna sist. Därför kan vi även lösa en hel del andra uppgifter. Vi kan exempelvis åta oss att göra förberedande åtgärder för nästa dags produktion, kontrollera kylrum samt yttre miljö.

Anpassade efter dina behov

Metodik och rengöringsbehov skiljer sig ofta mellan olika produktionslokaler, och för att resultatet skall bli det bästa möjliga startar vi alltid ett samarbete med en behovsanalys. Den utgör i sin tur grunden för hygienbeskrivning, arbetsinstruktioner, kontrollrutiner och val av rengöringsprodukter.

Renya är proffs på att göra rent. Vi investerar i den senaste utrustningen, vi har godkända rengöringsprodukter som lämpar sig för respektive uppgift och vi har en erfaren och kunnig personal. Vår service kan effektiviseras samtidigt som vår utrustning inte tar plats från vår uppdragsgivares dagliga verksamhet. Dessutom kan vi erbjuda maximal driftssäkerhet, ett heltäckande miljöprogram, kvalitetssäkring och sist men inte minst kunskap om gällande lagar och förordningar. Låt oss hjälpa er att på ett kvalitativt, miljövänligt, professionellt och noggrant arbetssätt höja er livsmedelshygien, kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt förslag.